List Wspólnoty Dobrego Samarytanina do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 

List Wspólnoty Dobrego Samarytanina do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, której założycielami są dwaj polscy kapłani śp. ks. Longin Tołczyk i mój przyjaciel śp. ks. Emil Altmajer znana jest także z wielu akcji charytatywnych, szczególnie w środowisku polskim i polonijnym. Większość naszych ofiarodawców to członkowie Unii