Wpłaty na misje na misje afrykańskie

Konto Wspólnoty Dobrego Samarytanina w USA na misje afrykańskie 

NUMER KONTA #:1337538 POLISH&SLAVIC FCU 140 GREENPOINT AVENUE BROOKLYN, NY 11222  ABA # 2260082022

Podczas osobistych wpłat gotówki na konto dopuszczalna kwota wynosi $100.

CZEKI WYPISUJEMY NA: NATIVITY BLESSED VIRGIN MARY CHURCH. W MEMO DOPISEK: AFICAN ORPHANAGE CHARITY.

Czeki przesyłamy na adres: Nativity BVM Church, Attn. African Orphanage Charity  101-41 91st Street, Ozone Park, NY 11416, .  

Ofiary mogą być odliczone od podatków – z parafii otrzymamy odpowiedni dokument

Jeśli to możliwe, to prosimy poinformować o wpłacie Wspólnotę Dobrego Samarytanina: maggi5577@gmail.com   podroznik.ny@gmail.com lub rkoper@hotmail.com  a my informację o ofierze umieścimy w sekcji podziękowań: http://nytravelclub.com.pl/podziekowania-dla-darczyncow/ . Dzięki temu Siostra Rut będzie wiedziała jaka suma jest na koncie i jak rozplanować wydatki na sierociniec.   Podobnie przy wpłacie na inne konta

 

Konto Siostry Rut w Polsce

S. Rut Ciesielska Makoko 1442, Musoma Tanzania

Numer konta: 0314 70 0002 2010 6426 7000 0001 eurobank

Konto Siostry Rut w Tanzanii

Numer konta w Tanzanii oraz informacje potrzebne przy dokonywaniu przelewu :

Bank odbierający ( beneficiary Bank ) swift CORUTZTZ name bank CRDB BANK PLC adres street MUKENDO RD PO.BOX 386 city MUSOMA country TZ, state TZ zip TZ, osoba odbierająca ( beneficiary ) account nr 0252332252600 name DIOCESE OF MUSOMA adres street MUSOMA PO.BOX 93 city MUSOMA county TZ state TZ zip TZ z dopiskiem NA BUDOWE SIEROCINCA 

Wpłacając na powyższe konto możemy odliczyć ofiarę od podatków. Do rozliczeń trzeba dostarczyć dokument przelewu /wzór podany jest niżej/ oraz pisemne potwierdzenie Siostry o otrzymaniu tej sumy/ Siostra prześle taki dokument/. Opłata za przelew do Tanzanii do &1000 wynosi $25 i $35 powyżej $1000. 

Jest jeszcze jedna forma przekazania pieniędzy na ten cel. Możemy osobiście przekazać ofiarę, wcześniej kontaktując się ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina: T. 347 683 2630, E. maggi5577@gmail.com   /Małgorzata/ lub T. 347 876 3738, E. rkoper@hotmail.com /ks. Ryszard/. Po otrzymaniu ofiary, zamieścimy informację o ofiarodawcy /imiennie lub anonimowo/ na stronie internetowej / http://nytravelclub.com.pl/podziekowania-dla-darczyncow/ / aby Siostra Rut wiedziała jaką sumą dysponuje oraz dla pewnej klarowności w sferze finansowej. A my po zebraniu odpowiedniej sumy prześlemy je bezpośrednio do Siostry Rut w Tanzanii. Dokument przelewu zamieścimy na stronie internetowej do publicznego wglądu.   

Serdecznie prosimy, jeśli to nie sprawi kłopotu, o przekazanie informacji o ofierze na sierociniec, niezależnie od tego jaką formę przekazu wybraliśmy pod wyżej wymienione adresy, celem umieszczenia Ofiarodawców na wyżej wspomnianej liście.  

Nie mniej ważna od ofiar materialnych jest modlitwa. W krótkim czasie mamy już wiele dowodów, że wytrwała modlitwa sprawiła materialny cud. Prosimy zatem także o modlitwę w tej sprawie.  

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, że najważniejsze jest, aby nasze nazwiska były zapisane zgłoskami miłości w bożych rejestrach, nie mniej jednak Siostra Rut planuje na ścianie kaplicy sierocińca umieścić plakietki z nazwiskami ofiarodawców. Bedą one także formą pamięci modlitewnej w intencji hojnych darczyńców.