Zgłoszenie: Klikamy na napis Formularz. Wypełniamy go i przesyłamy mailem lub na adres zamieszczony na formularzu: New York Travel Club, LLC P.O. Box 780532 Maspeth, NY 11378.

Zapłata: Czeki wypisujemy na: New York Travel Club, LLC i wysyłamy na adres: New York Travel Club, LLC P.O. Box 780532 Maspeth, NY 11378 lub Rev. Ryszard Koper  101-41 91 Street, Ozone Park, NY 11416

Można także dokonać przelewu konto New York Travel Club, LLC  na konto #1311129 w Polish &Slavic Federal Credit Union /na konto czekowe/

Lub wpłacić osobiście do ks. Ryszarda 101-41 91st Street, Ozone Park, NY 11416