• każdy zarejestrowany członek klubu otrzyma legitymacje członkowską
  • będzie w pierwszej kolejności informowany o planowanych wyjazdach
  • wstęp na spotkania klubu podróżnika
  • pierwszeństwo udziału w planowanych wyjazdach