Zgłoszenie: Klikamy na napis Formularz. Wypełniamy go i przesyłamy mailem lub na adres zamieszczony na formularzu: New York Travel Club, LLC P.O. 60- 09 56  Drive  Maspeth, NY 11378.

Zapłata: Czeki wypisujemy na: New York Travel Club, LLC i wysyłamy na adres: New York Travel Club, LLC P.O. 60-09  56 Drive,  Maspeth, NY 11378

Można także dokonać przelewu konto New York Travel Club, LLC  na konto #1311129 w Polish &Slavic Federal Credit Union /na konto czekowe/

Lub wpłacić osobiście do ks. Ryszarda 60-09 56 Drive, Maspeth, NY 11378.     Tel. 347 876 3738